14.5.11

Ισορροπίες

Μπορούν να έρθουν με πολλούς τρόπους.
1. Μηδενική δράση-μηδενική αντίδραση: Κανείς δεν προσπαθεί κανείς δεν κάνει τίποτα. Το απότέλεσμα ειναι μηδέν. 0+0=0.
2. Δινουν και οι δύο το ίδιο. Το αποτέλεσμα πάλι μηδέν. Ποιοτικά όμως επιτυγχάνουμε ισορροπία. F1+F2=0
3. O ένας δίνει απο λίγο, συχνά, ο άλλος τα δίνει όλα με την μία.
1/3F1
1/3F1
1/3F1
           +F2
------------
F1+F2=0

Επιπλέον, το "δίνω για να πάρω", δεν είναι πάντα εγωισμός, πολλές φορές έιναι διαδικασία εξισορρόπησης.