27.8.11

Διαφορά Δυναμικού

Έχουμε ενα σημείο με δυναμικό U1 και δεύτερο σημείο με δυναμικό U2. H διαφορά τους ονομάζεται U.
Η ισχύς δίνεται με τον τύπο P=U*I (1), επίσης,  U=Ι*R (2) Όπου, Ι=ένταση, P= ισχύς και R=αντίσταση.

Σκέψου τον τύπο αυτο με εφαρμογή στην ζωη, πχ στην σχέση δύο ανθρώπων:

Η Ισχύς, μονάδα μέτρησης της έντασης της Ενέργειας, είναι ανάλογη του Δυναμικού και της Έντασης της σχέσης και αν αντικαταστήσουμε και την δέυτερη σχέση είναι ανάλογη και της Αντίστασης.

Συμπέρασμα: Το πιο σημαντικό μάθημα ζωής, στο έδωσε ένας κύριος με μουσι στα 16 σου και εσύ μίλαγες με τον διπλανό σου. Και το χειρότερο είναι, οτι και τώρα, το ίδιο κάνεις.