2.7.12

Ακολουθίες

Στα μαθηματικά, με μια δικιά μου ερμηνεία, ακολουθία αριθμών έχουμε όταν ο επόμενος, προκύπτει βάσει του προηγούμενου, με βάση ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Το ανάλογο του στην ζωή, με λιγότερο αυστηρό μοτίβο, είναι οι πράξεις. Μία πράξη, ακολουθεί τον εξής τύπο: Πράξη (i+1)= Πράξη (i) +Εμπερία (i). 
Συνεπώς, όσο και να προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από τις μαλακίες που έχουμε κάνει σε ένα σημείο i, το καταφέρνουμε μόνο αν συντρέξουν πολλά i και συνεπώς, απομακρυνθούμε πολύ απο την αρχική πράξη μέσω συλλογής εμπειριών.
Φυσικά, η ποιότητα των εμπειριών, επηρεάζει και την ποιότητα της τελικής κατάστασης, δεν φέρει εξ' ορισμού καλύτερα αποτελέσματα. 

Το τελικό συμπερασμα είναι: